Vem är Minna?

Mamma, erfarenhet från servicebranchen. Arbetar som aulaservicepersonal inom fastighetsbranschen. Fackföreningsaktiv.
Ordförande för fastighetsbranschens branschkommité.
Ta kontakt genom att ringa 041-3193360 eller med epost till addressen minna.holtlund@gmail.com.

Minnas bakgrund

Jag har arbetat inom servicebranscher i olika uppgifter sedan 1994. Jag började med att städa på veckosluten vid sidan av skolan för att tjäna fickpengar. Under studietiden var jag servitör och som köksbiträde. Efter min yrkesutbildning arbetade jag på café och i ett bageris fabriksbutik som försäljare. Dessutom har jag arbetat inom restaurangbranschen i olika uppgifter, bl.a. som ansvarig för en liten pub. Efter det återgick jag till fastighetsskötselbranschen, där jag ännu arbetar. Just nu fungerar jag som huvudförtroendeman för hela landet och representerar över 500 personer som arbetar inom fastighetsskötselbranshen
I Servicefacket PAM representerar jag arbetarna i arbets- och ekonomi-livets utskott, jag fungerar som fastighetsskötselbranschens branschkommittés ordförande och är ordförande för Kiinteistötyöntekijät Turku (PAM 502). I Utbildningsstyrelsen representerar jag areterna i renlighets- och fastighetsskötarbranchens arbetslivskommité. Dessutom är jag reservmedlem i Rädda Barnens Åbo-förening (Turun Pelastakaa Lapset ry.).